pravidla klubu

trénink a utkání

Děti budou 15 minut před začátkem tréninku v kabině.

Do kabiny smějí pouze děti.

Oblečení na trénink - kopačky, triko, trenky, chrániče a štulpny + dle potřeby - šusťáková bunda.

pomůcky: švihadlo, míč č.1

Před domácími zápasy je sraz 60 minut před prvním zápasem.

Na tréninky i zápasy mít s sebou hygienické potřeby (sprchový gel, ručník, pantofle do sprchy).

Omluvenky

V případě že se hráč nemůže zúčastnit tréninku, je nutné ho omluvit předem na telefon trenérů.

Pokud víte,že se nedostavíte na zápas, tak omluvenky předem (nejlépe 24 hodin).

Hráči jsou povinni v rámci svých rodinných a školních podmínek se maximálně účastnit tréninků, přičemž důležitý je včasný příchod na trénink. V případě, že se hráč nemůže zúčastnit tréninku, omluví se dostatečně předem na telefon trenérů (nezapomeňte se vždy podepsat).

Pokud se nominovaný hráč z nějakého důvodu nemůže zúčastnit soutěžního utkání (turnaje), okamžitě vyrozumí trenéra, který pak může včas vzít do sestavy náhradu.  

příspěvky

Každoroční příspěvky na fotbal: 1.000 Kč + 1.000 Kč

Úhrada v termínu 1.4. - 20.5.

Úhrada v termínu 1.9. - 20.10

č.ú. 2400932690/2010

v.s. rodné číslo dítěte